سوال : بخش فروشگاه سایت کی راه می‌افتد ؟
جواب : دوربین.نت با توجه به فرهنگی و هنری بودنش به احتمال فراوان در بحث فروش دوربین وارد نخواد شد.
البته بخشی در حال آماده سازی است برای نمایندگان و فروشندگان که اگر روی وسایلشان تخفیف بزنن می توانند در این بخش دوربین.نت به فروش برسانند.
در حال حاضر مشاوران دوربین.نت با همکاری چند فروشگاه و نمایندگی آماده مشاوره به اعضای دوربین.نت هستند.
هر سوالی هست بفرمایید با مشاوران مطرح می کنیم.