دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۰۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۲ اخبار ] [ یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
خشک کردن و آماده‌سازی روده گوسفند جهت صادرات / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 

آماده‌سازی روده گوسفند برای صادرات به کشور آلمان . باد با دستگاهی وارد روده‌ها می‌شود و به این شکل درمی‌آید . بعد از خشک شدن باد آن خالی می‌شود به کشورهای مختلفی صادر می‌شود. از روده‌های خشک شده گوسفند در مصارف دارویی، نخ بخیه و روکش سوسیس و کالباس در خارج از ایران استفاده می‌شود.


روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

روده‌ها تک تک می‌شوند تا برای مرحله بعدی که پر از کردن‌شان از هوا است آماده شوند

سیگار کشیدن در این کارگاه ممنوع است

داخل روده‌های تر با هوا پر می‌شود، دو طرف روده گره زده می‌شود تا هوا از آن خارج نشود

داخل روده‌های تر با هوا پر می‌شود، دو طرف روده گره زده می‌شود تا هوا از آن خارج نشود

داخل روده‌های تر با هوا پر می‌شود، دو طرف روده گره زده می‌شود تا هوا از آن خارج نشود

روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

روده‌های دوره هم پیجیده می‌شوند تا کوچکتر شوند

هوای روده‌های خشک شده در این بخش خالی می‌شود

روده‌های خشک شده هوایشان خالی شده و کوچک می‌شوند

روده‌های تر روی طناب‌ها پخش می‌شود تا خشک شود

 صفحه ۱ از ۱