دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت / امین آزادبخت

 توضیح مجموعه 

کودکان کوهدشتی در همایش پزشک مهربان ضمن همدردی با کودکان زلزله زده آذربایجان شرقی اندیشه های خود را با رنگ و قلم مو به تصویر کشیدند.


ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

ایستگاه نقاشی کودکان در کوهدشت

 صفحه ۱ از ۱