دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا / علی چاشنی گیر

 توضیح مجموعه 

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا در سی امین جشنواره فیلم فجر برگزار گردید.


نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 10

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 12

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 8

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 9

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 6

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 2

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 3

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 4

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 5

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 11

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پله آخر " ساخته علی مصفا 1

 صفحه ۱ از ۱