دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی / علی چاشنی گیر

 توضیح مجموعه 

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی در سالن همایش های برج میلاد تهران برگزار گردید.


نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 11

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 12

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 13

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 6

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 8

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 9

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 10

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 2

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 4

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 5

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 1

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 7

نشست پرسش و پاسخ فیلم " روزهای زندگی " ساخته پرویز شیخ طادی 3

 صفحه ۱ از ۱