دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی در سالن فردوسی برج میلاد برگزار شد.


نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " دزدان خیابان جردن " ساخته وحید اسلامی

 صفحه ۱ از ۱