دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور / احسان رافتی

 توضیح مجموعه 

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور در سالن فردوسی برج میلاد برگزار شد.


نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " پل چوبی " ساخته مهدی کرم‌پور

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »