دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور / علی چاشنی‌گیر

 توضیح مجموعه 

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور روز گذشته در سی امین جشنواره فیلم فجر برگزار گردید.


نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

نشست پرسش و پاسخ فیلم " آمین خواهیم گفت " ساخته سامان سالور

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »