دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی / مرتضی مهدی‌زاده

 توضیح مجموعه 


نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

نشست پرسش و پاسخ فیلم " ضد گلوله " ساخته مصطفی کیایی

 صفحه ۱ از ۱