دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
شنبه برفی تهران / محمد نیک روش

 توضیح مجموعه 

صبح امروز مردم تهران وقتی از خانه‌هایشان بیرون آمدند متوجه تغییر بزرگی در شهر شدند و آن چهره برفی اول صبح تهران بود.


شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

شنبه برفی تهران

 صفحه ۱ از ۱