دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۳۶ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۶۷ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۷۹ اخبار ] [ یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
دیدار سرپرست مدارس ایران در کویت با معاون وزیر آموزش و پرورش کویت / عباس امیری

 توضیح مجموعه 


دیدار میثم امرودی سرپرست مدارس ایران در کویت با خالد العصفور معاون وزیر آموزش و پرورش کویت

دیدار میثم امرودی سرپرست مدارس ایران در کویت با خالد العصفور معاون وزیر آموزش و پرورش کویت

 صفحه ۱ از ۱