دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۳۶۸۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۲۰ اخبار ] [ پنج شنبه، ۲ فروردین ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی / مهدی دهقان

 توضیح مجموعه 


هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی / ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما

هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی / ضرغامی

هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی

هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی

هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی / ضرغامی

هشتمین نشست سراسری مدیران رسانه ملی / خجسته معاون سیما

 صفحه ۱ از ۱