دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۳۶ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۶۷ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۷۹ اخبار ] [ یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نمایش «سرمیزشام»‎ / مهدی زرگر

 توضیح مجموعه 

نمایش سرمیزشام به نویسندگی و کارگردانی محمد جواد صرامی در سالن اصلی مجموعه فرشچیان به روی صحنه رفت.


نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

نمایش «سرمیزشام»‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »