دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
میدان حسن آباد‎ / فاطمه عسکری

 توضیح مجموعه 

میدان حسن‌آباد تهران از دوره‌ی قاجار بر جا مانده است. میدان بزرگی که چهار طرف آن بنای مشابه و چشمگیری دارد. این ساختمان‌ها کار قلیچ باقلیان و مهندس محاسب آن لیون تادوسیان است که معمار برجسته‌ای بوده است.


میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

میدان حسن آباد‎

 صفحه ۱ از ۱