دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۸۸ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۸۰ اخبار ] [ دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان / مهدی کریمی سودرجانی

 توضیح مجموعه 

با حضور رییس فدراسیون چوگان دکتر گلنار وکیل گیلانیو استاندار اصفهان و شهردار محترم و اعضای شورای شهر اصفهان و مردم و مسافران نوروزی برگزار گردید.


بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 33

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 34

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 35

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 36

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 37

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 39

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 4

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 5

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 6

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 7

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 8

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 9

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 10

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 38

بازی های نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان 11

 صفحه ۱ از ۳   ۲   ۳   بعدی »