دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۱۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۱۳۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۳۸ اخبار ] [ سه شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
موزه عصارخانه شاهی اصفهان / مهدی زرگر

 توضیح مجموعه 

صارخانه شاهی اصفهان در دوره صفویه به دستور شاه عباس اول در بازار قیصریه میدان نقش جهان ساخته شده است. قابل ذکر است که سقف ها به صورت طاق و چشمه می باشد و حال نوروز 1396 نمایشگاه عکس از میدان تا میدان (فتوواک) که حاصل تلاش جمعی از عکسان اصفهانی است به یاری موزه عصار خانه شاهی و سازمان فرهنگی تفریحی برگزارشد، گفتنی است داوری این نمایشگاه توسط: آقایان یاسر عرب و بهنام تاجمیر ریاحی و احمد قاسمی انجام شده است.


موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

موزه عصارخانه شاهی اصفهان

 « قبلی   ۱   صفحه ۲ از ۲