دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۶۶۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۵۸ اخبار ] [ سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ / مهدی زرگر

 توضیح مجموعه 

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات امروز با حضور رسول صدرعاملی دبیر این جشنواره و سایر مسئولین آن برگزار شد.در این مراسم جزئیات مرتبط با برگزاری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ازسوی اعضای دبیرخانه این جشنواره در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفت و پوستر این جشنواره رونمایی شد. ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از 14 لغایت 18 اسفندماه در اصفهان برگزار می شود.


نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 1

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 2

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 3

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 4

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 5

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 6

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 7

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 8

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 9

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 11

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 12

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 13

 « قبلی   ۱   صفحه ۲ از ۲