دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۸۸ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۸۰ اخبار ] [ دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ / مهدی زرگر

 توضیح مجموعه 

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات امروز با حضور رسول صدرعاملی دبیر این جشنواره و سایر مسئولین آن برگزار شد.در این مراسم جزئیات مرتبط با برگزاری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات ازسوی اعضای دبیرخانه این جشنواره در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفت و پوستر این جشنواره رونمایی شد. ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از 14 لغایت 18 اسفندماه در اصفهان برگزار می شود.


نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 10

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 14

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 15

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 16

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 17

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 18

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 19

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 20

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 21

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 22

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 23

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 24

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 25

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 26

نشست خبری ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات‎ 27

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »