دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
جهرم بعد از سیل‎ / منصور آهسته

 توضیح مجموعه 

به گفته نماینده شهرستان جهرم 1400 واحد مسکونی در جهرم به طور کامل تخریب شده است،2500 واحد نیاز به تعمیرات دارد و بیش از 3000 واحد مسکونی به تسهیلات نیاز دارند .تصاویر مربوط به 72 ساعت بعد از سیل جهرم است.


جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »