دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۶۶۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۵۸ اخبار ] [ سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
جهرم بعد از سیل‎ / منصور آهسته

 توضیح مجموعه 

به گفته نماینده شهرستان جهرم 1400 واحد مسکونی در جهرم به طور کامل تخریب شده است،2500 واحد نیاز به تعمیرات دارد و بیش از 3000 واحد مسکونی به تسهیلات نیاز دارند .تصاویر مربوط به 72 ساعت بعد از سیل جهرم است.


جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

جهرم بعد از سیل‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »