دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم» / الناز حجارزاده

 توضیح مجموعه 

نمایش«خانم» (La Signora)با نویسندگی، طراحی و کارگردانی آرش عباسی در قالب پروژه «ساختن از هیچ» در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی به صحنه خواهد رفت.


نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

نمایش ایتالیایی‌ زبان «خانم»

 صفحه ۱ از ۱