دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نمایش 1+1 / مسیح مساوات

 توضیح مجموعه 

تاتر 1+1 کاری مشترک از امید نیاز و کوگلیموپاپا و با موسیقی تیزیانو پوپولی محصول مشترک ایران و ایتالیا که اولین بار در ایران در سال 1391 در اصفهان به اجرا رفت و هم اکنون در تالار هنر اصفهان از18لغایت20آذرماه در دوسانس ساعت 18و20 برروی صحنه می باشد.


نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

نمایش 1+1

 صفحه ۱ از ۱