دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال / مسعود اکبری

 توضیح مجموعه 

دیشب در آخرین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر پرسپولیس در آزادی میزبان ماشین سازی بود وو با تک گل وحید امیری پیروز شد و به صدر جدول لیگ صعود کرد.


دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی در لیگ برتر فوتبال

 صفحه ۱ از ۱