دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۳۶ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۶۷ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۷۹ اخبار ] [ یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎ / مجید نیک نفس

 توضیح مجموعه 

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خانبا صدای فرشاد خشنود و تهیه کنندگی فریدون خشنود در مجتمع تجاری کوروش برگزار شد.


مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

مراسم رونمایی از آلبوم های روزگار مجازی و باکتری خان‎

 صفحه ۱ از ۱