دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده / شایان محرابی

 توضیح مجموعه 

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده به نویسندگی محمود استاد محمد، کارگردانی شهرام گیل آبادی و بازی نوشین حسن زاده، رویا فلاحی، نازنین مهیمنی، شمسی صادقی، فریدون محرابی تا 31 شهریور در تئاترشهر - پلاتو اجرا روی صحنه خواهد بود.


نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

نمایش سپنج رنج و شکنج فرخنده

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »