دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎ / مجید نیک نفس

 توضیح مجموعه 

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر امروز دوشنبه 15 شهریور با حضور شهرام کرمی دبیر جشنواره و امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری در سالن کنفرانس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.


نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

نشست خبری پنجمین جشنواره تئاتر شهر‎

 صفحه ۱ از ۱