دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ دوشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی / مجید حجتی

 توضیح مجموعه 

دیدار فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ اصفهان یادواره مرحوم اصغر کازرونی دیشب در مجموعه تنیس آپادانا یرگزار شد. شاهین خالدان و حمیدرضا نداف دو تنیسور اصفهانی برگزارکننده این مسابقه بودند که در نهایت، این شاهین خالدان بود که با شکست 2 بر صفر نداف را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.


فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

فینال مسابقات تنیس جایزه بزرگ یادواره مرحوم اصغر کازرونی

 صفحه ۱ از ۱