دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۵۸ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۹۱ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۶ اخبار ] [ چهارشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎ / مجید نیک نفس

 توضیح مجموعه 

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم با حضور جمعی از دست اندرکاران این جشنواره : علی‌اکبر اشعری ، محمدرضا سنگری ، محسن چینی فروشان و مجید قیصری و اصحاب رسانه در بنیاد ارشاد و رفاه امام صادق (ع) برگزار شد.


نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

نشست رسانه‌ای دومین جشنواره ادبی خاتم‎

 صفحه ۱ از ۱