دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۰۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۲ اخبار ] [ یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
گلخانه گل های زینتی / شهاب تیزرو

 توضیح مجموعه 

گل خانه گل های زینتی که در آن دو گل لیلینیوم و اورینتال پرورش داده می شود روش کاشت این گل ها درون خاک مصنوعی به نام روش هیدروپونیک است. این گل ها از گل ها به صورت اصطلاح حپه به مغازه ها انتاقال پیدا می کند .گل های بسیار زیبا و گاهاً گران قیمت در مغازه های گل فروشی که به صورت هر گل قیمت آن محاسبه می گردد نه هر شاخه که باعث گران شدن این گل ها درب مغازه میشود .


گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

گلخانه گل های زینتی

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »