دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۱۸۸ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۸۰ اخبار ] [ سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال / مهدی ویسانیان

 توضیح مجموعه 

یکی از کارهایی که معمولا در اواسط شهریور و یا اوایل مهر در روستاهای تات زبان بخش شاهرود شهرستان خلخال انجام می شود گل اندود کردن دیوار و سقف خانه ها می باشد که در زبان تاتی به آن اَندومه کار می گویند.


گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

گل اندود کردن دیوار و سقف خانه های روستاهای تات نشین خلخال

 صفحه ۱ از ۱