دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
مسجدالنبی قزوین‎ / راضیه نوری

 توضیح مجموعه 

مسجدالنبی معروف به مسجد سلطانی مسجدی در شهر قزوین است این مسجد مساحتی قریب به 14000 مترمربع دارد .گنبد مسجد دوپوسته و صحن مسجد چهارایوانیست . چهار ایوان مسجدالنبی با دو گوشواره در هر طرف به رواق های هشتگانه مسجد پیوسته و هر کدام با تزیینات کاشیکاری مینایی و کتیبه های نفیس با خط ثلث ، جلوه ای خاص به مسجد بخشیده اند .


مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

مسجدالنبی قزوین‎

 صفحه ۱ از ۱