دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۹۰۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۶۹ اخبار ] [ سه شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نمایش خرمهره به کارگردانی محسن قصابیان / پارسا بهشتی

 توضیح مجموعه 

نمایش خرمهره به کارگردانی محسن قصابیان دز تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به روی صحنه رفت.


نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

 صفحه ۱ از ۱