دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۳۶۸۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۲۰ اخبار ] [ شنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
نمایش خرمهره به کارگردانی محسن قصابیان / پارسا بهشتی

 توضیح مجموعه 

نمایش خرمهره به کارگردانی محسن قصابیان دز تماشاخانه استاد جمشید مشایخی به روی صحنه رفت.


نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

نمایش خرمهره

 صفحه ۱ از ۱