دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۹۰۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۶۹ اخبار ] [ سه شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا

 توضیح مجموعه 

دیشب در دور برگشت لیگ قهرمانان اروپا بایرن در خانه میزبان بارسا بود کهموفق شد 3 بر 2 به پیروزی دست یابد ولی در مجموع 5 بر 3 مغلوب شد تا بارسلونا راهی دیدار فینال شود.


دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا در لیگ قهرمانان

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »