دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۴۵ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۰۱۶۸ عکس ] [ اخبار امروز ۱ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۷۷۸ اخبار ] [ شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ]  

     استارتاپ  کلاس 30 جلسه ای

 آلبوم 
منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی / احمد بلباسی

 توضیح مجموعه 

زندگی سخت و دشوار بدور از بهداشت و امکانات ، در منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی مردم این روستا در خانه هایی که نمیتوان آن را خانه نامید اتاقی بیش نبود زندگی میکنند ، و از امکانات رفاهی و بهداشتی محروم هستند.


منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

منطقه نوروز آباد از توابع احمد آباد مستوفی

 صفحه ۱ از ۱