دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۴۹۰۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۶۹ اخبار ] [ سه شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎ / مجید نیک نفس

 توضیح مجموعه 

اهالی رسانه به همراه "مهدی جعفری"، مسئول بخش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی تهران، "مسعود شهرام نیا" قائم مقام بیست و هشتمین نمایشگاه و قائم مقام اجرایی، "حسین صفری" مدیر اجرایی نمایشگاه و "محمود آموزگار" سخنگوی شورای سیاست گذاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از فضای نمایشگاهی بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی تهران در مصلی بازدید کردند.


بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

بازدید خبرنگاران از روند آماده سازی نمایشگاه کتاب‎

 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »