دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۰۶ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۲ اخبار ] [ یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
کارگاه ارده سازی در جهرم‎ / منصور آهسته

 توضیح مجموعه 

ارده محصولی هست که از آسیاب کردن کنجد بدست می آید. ابتدا کنجد درون حوضی از آب و سنگ نمک می ریزند .پوست از کنجد جدا می شود. کنجد به دست آمده کنجد سفید شده می گویند .کنجد سفید شده در کوره حرارت می دهند تا کمی برشته شود.سپس در آسیاب می ریزند و ارده بدست می آید.محصولات دیگر از کنجد مانند حلوا ارده ، حلوا کنجدی و روغن کنجد نیز تولید می شود.


کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

کارگاه ارده سازی در جهرم‎

 صفحه ۱ از ۱