دوربین - آژانس عکس خبری ایران
[ عکس های امروز ۰ عکس ] [ عکس های کل سایت ۱۶۵۵۳۳ عکس ] [ اخبار امروز ۰ اخبار ] [ اخبار  کل سایت ۱۰۹۹۴ اخبار ] [ سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷ ]  

     استارتاپ  دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

 آلبوم 
سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته / یونس جلفایی آذر

 توضیح مجموعه 

این نمایشگاه به مدت 6 روز در مجتمع وحدت مهاباد در حال برگزاری است ، نمایشگاه دارای 16 غرفه ، در مساحت 290 مترمربع دایر شده است، در حاشیه نمایشگاه تعدادی تابلو عکس مربوط به زلزله وان ترکیه در معرض دید عموم قرار گرفته ، به منزله هشداری در خصوص مقاوم سازی مصالح و امنیت ساخت و ساز در ضمن روز یکشنبه ، ساعت 8 بعداز ظهر هم یک دوره بازآموزی مهندسین در سالن همایشهای عمومی مجتمع برگزار میشود و در آخر سازمان نظام مهندسی در یک کار خلاقانه و فراگیر اقدام به مشاوره رایگان با انبوه سازان در خصوص ساخت و به کارگیری ملزومات ساختمانی در طول نمایشگاه کرده است.


سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

 صفحه ۱ از ۱